EAP Sardenya
Benvinguts a l'Equip d'Atenció Primària Barcelona Sardenya!
Telèfon: 93 567 43 80

Unitat de Recerca

 

La recerca esdevé determinant per l'avenç de la medicina. És per això que el nostre centre disposa d'una Unitat de Recerca creada el març del 2002 on es realitzen treballs propis de recerca així com assajos clínics en patologia prevalent a l'atenció primària.

 

Des del 2009, forma part de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau acreditat per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.

 

Our research unit team is integrated by Dr. Carlos Brotons as a researcher and coordinator, Irene Moral as statistician. Mireia Puig and Patricia Méndez as research nurses. Dra. Diana Fernández and Dr. Rubén Fuentes are also members of the research team involved in different studies.

 

Principals línies de Recerca / Main Topics of Research

 • Cardiovascular prevention in primary care settings.
 • Health promotion in primary care settings.
 • Ageing.
 • Hypertension.
 • Paediatric immunization.
 • Diabetes.

Objectius / Challenges

 • Enlarge the research team by linking up with other primary care centres associated with the ACEBA Family Medicine Teaching Unit.
 • Cooperate with other research teams in IIB Sant Pau.
 • Cooperate with other European institutions in implementing projects on risk prevention and health promotion in primary care settings.
 • Encourage research into medical ethics in family medicine training.

Active Grants

 • FIS PI14/01177: Development of a lifetime cardiovascular risk equation in a working population (PI: Carlos Brotons).
 • PERIS: Projecte de recerca orientat a l'atenció primària. Títol: Assaig clínic multicèntric, aleatoritzat i obert, per avaluar l'eficàcia en la reducció del risc cardiovascular d'una intervenció dirigida a millorar la informació als pacients amb risc cardiovascular alt.
 • MARATÓ: Performance of the SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) model for European low risk countries and the new US American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) Risk Equation in a Spanish Cohort: the VALID study.
 • IIB Sant Pau
 • Jordi Gol i Gorina
© EAP Sardenya
C/ Sardenya, 466 · 08025 Barcelona · 93 567 43 80 · ajuda@eapsardenya.cat